آجرلو از تراکتورسازی رفتنی شد / الیاسی سرپرست جدید باشگاه