استخدام مدیر فروش در شرکت مهندسی توسعه فرآیند آسایش