استخدام مدیر مالی در گروه صنعتی مبل زیتون در تهران