اطلاعیه بخش رسانه‌ای تیم ملی درباره ادعای نسبت خویشاوندی در تیم ملی


بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران وجود هرگونه نسبت خویشاوندی بین سرمربی تیم ملی و سباستیائو، مربی بدنساز تیم ملی را رد می‌کند.