انتصاب شجاع‌پوریان به عنوان معاون اجتماعی‌ و فرهنگی شهرداری تهران


ولی‌الله شجاع‌پوریان به عنوان معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب شد.