بایرن مونیخ تایید کرد؛ فصل برای ویدال به پایان رسید