تبریز| اویگون: بازی مقابل تراکتورسازی برای ما لذتبخش بود