تبریز| ساغلام: می‌خواستیم توانایی بازیکنانی را که بازی نکرده بودند مشاهده کنیم