ترکیب اصلی تاتنهام مقابل برایتون /بازگشت آلدرویرلد به ترکیب اسپرز در لیگ برتر