تقدیر از عکاسان ایرانی در جشنواره هنرعکس پراگ


فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) که به عنوان تنها موسسه بین المللی در زمینه عکاسی که از طرف یونسکو به رسمیت شناخته شده است.