تولید نمایشگر اولد آیفون‌های 2018 ماه آینده آغاز می‌شود