تکذیب خبر حضور نمایندگان دیناموزاگرب در ورزشگاه آزادی/ محرمی آخر فصل تصمیم می گیرد