تکذیب یک شایعه منتسب به رئیس‌جمهور: روحانی عروس ندارد