زنگنه: همه ریسک‌های امضای قراردادهای جدید نفتی را می‌پذیرم