سامسونگ پتنت طراحی تمام صفحه و بریدگی نمایشگر را ثبت کرد