شعار دوباره هواداران تراکتورسازی علیه آجورلو/ تشویق طارمی