فیلم/ورود بازیکنان پرسپولیس و السد قطر به ورزشگاه آزادی