فیلم/ عملکرد آرتورو ویدال در بایرن‌مونیخ ؛ ستاره شیلیایی غایب بزرگ مقابل رئال‌