لزوم مدیریت فضای مجازی و تشویق مردم برای استفاده از پیام رسان‌های داخلی