مشخصات پردازنده‌های کم‌مصرف جدید رایزن فاش شد


مشخصات پردازنده‌های کم‌مصرف جدید رایزن فاش شد

برخی تولیدکنندگان مادربورد اطلاعاتی منتشر کرده‌اند که طی آن، اسامی و مشخصات پردازنده‌‌های جدید رایزن افشا شده است.