نمايشگاه عكس‎های نيكی كريمی در باغ نگارستان


سومين نمایشگاه عکس های نيكي كريمي در نگارستان افتتاح می‌شود.