نماینده مجلس: اجباری در بحث حجاب نداریم / رایزنی با وزارت کشور برای تعیین اماکن برگزاری تجمع


تاکنون سندی ناظر بر توزیع پول میان معترضان مطرح نشده است.