وضعیت تولید مبلمان اداری


رادیو اقتصاد در برنامه کالای ایرانی چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه، به بررسی وضعیت تولید مبلمان اداری در کشور می پردازد.