کیانی: امسال سال بدبیاری ما بود اما نمی‌پذیریم به خانواده ما توهین شود/ اگر توپ‌های ما گل می‌شد صدرنشین لیگ بودیم